Skip Navigation Links

Harmonogram rejestracji online
 rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

 

 • od 29 kwietnia 2024 r. do 12 lipca 2024 r.
  studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, w trybie stacjonarnym
 • od 26 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024r.
  studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, w trybie niestacjonarnym
 • od 1 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024r.
  studia II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
 • od 24 czerwca 2024 r. do 2 sierpnia 2024r.
  Szkoła Doktorska -
  zobacz jak zostać doktorantem

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

Jak zostać Studentem SUM

1.Rejestracja online
Uzupełnij swoje dane osobowe oraz dodaj zdjęcia.

2.Wybór kierunku studiów
Uzupełnij wyniki matury bądź w przypadku aplikowania na studia II stopnia uzupełnij średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia.

3.Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
Osobno na każdy wybrany kierunek studiów.

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

4.Śledzenie list rankingowych
Po uzyskaniu statusu zakwalifikowany do przyjęcia dostarcz wszystkie wymagane dokumenty.

 

W kwestiach merytorycznych związanych z procesem rekrutacji na studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie prosimy o kontakt: dane kontaktowe.

W kwestiach merytorycznych związanych z procesem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prosimy o kontakt: tel. 32 208 36 89,  szkoladoktorska@sum.edu.pl.

W kwestiach technicznych prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: rekrutacja.support@sum.edu.pl. 

 


Information about COOKIES files

Please be advised that in order to optimize the content available on our site and adapt it to your individual needs, we use the stored with cookies information from the end-users' device. Users can control cookies using their web browser settings. If you continue to use this site, without changing your browser settings, you are agreeing to our use of cookies. Read more about our Link.

Nie znaleziono Not selected